Tamoxifen Citrate

Tamoxifen Citrate Tamoksifen jest związkiem niesteroidowym o działaniu głównie antyestrogenowym. Z medycznego punktu widzenia jest stosowany najczęściej w nieoperacyjnym leczeniu nowotworów sutka (jako leczenie uzupełniające).

Testosterone Cypionate

Cypionat testosteronu jest produkowany w postaci sterylnych iniekcji służących do podawania domięśniowego. Cypionat jest chemicznie 17-beta cyklopentylopropionatem testosteronu rozpuszczonym na podłożu olejowym.